­

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ MAGNA BSP® 
PRO VÝCHODNÍ EVROPU

Co je systémy bezpečnostní MAGNA BSP?

3D video sledování které stanovují nový standard pro spolehlivost

Magna System
 

 

Společnost Magna B.S.P. vyvinula víceúčelový pasivní elektro-optický radarový systém, který se vyznačuje 100% detekcí a nejnižším parametrem falešných poplachů na světě: využívá totiž jedinečnou patentovanou technologii, která vyváří trojrozměrný obraz podobně jako lidský zrak, a dále propracovaný software NFAR (Negligible False Alarm Rate – zanedbatelný počet falešných oplachů), který se inspiruje fungováním lidského mozku. Magna BSP systém má dosah 1,5 km při zaručení 100% detekce s 1-2 falešnými poplachy za 24 hodin. BSP systém má dvě kamery (CCD a / nebo FLIR), že používá velmi propracovaný patentovaný algoritmus, který filtruje všechny poruchy a zaměřit se na skutečné cíle. Magna poskytuje plnou kontrolu v reálném čase pro provozovatele.

­
­
2 patentů registrovaných v Izraeli a 1 v USA.
FLIR – Forward Looking Infrared – termokamery, který je schopen vidět v noci a mlze, prachu, dešti, sněhu apod ..
CCD – Charge Coupled Device – Zkratka CCD je z anglického "Charged Coupled Device", které označuje elektronickou součástku pro snímání obrazové informace. CCD jsou senzory, které digitálním fotoaparátům a kamerám umožňují zaznamenávat statické i pohyblivé obrazy. CCD senzor zachycuje světlo a mění je na digitální signál, který přístroj zaznamená.

 

 

Areas of use

 

   icon perimeter  icon drone  icon anchor  
   Perimeter Protection Drone Detection   Maritine Security  
icon fence icon nuclear icon infrastructure icon plane icon seaport
Borders Nuclear Reactors Critical Infrastructure Airports Seaports
 

Ochrana a zajištění hranic

Ochrana státní hranice je důležitá oblast, která si vyžaduje zvláštní pozornost, pokud má být zajištěna nezávislost země a ochrana obyvatel před teroristickými útoky, nelegálním překračováním hranic, pašováním drog a dalšího nelegálního zboží atd.

Až donedávna se technologie ochrany hranic vyznačovaly vysokým podílem falešných poplachů a omezenou schopností detekce, zejména ve složitém terénu s hustou vegetací, výskytem písečných bouří apod.

Je nemožné spoléhat se na systém, který každých pár minut spouští falešný poplach. V určité fázi operátor začne systém ignorovat, nebo jej vypne, což může vést k nepředvídatelným následkům.

 

Přednosti systému Magna

Nejúčinnější strategií řešení hrozeb je zajistit efektivní ochranu hranice a odpovídající reakci na neustále se měnící rizika. Společnost Magna přichází s ideálním, nákladově zajímavým řešením, které je založené na inovativních a moderních technologiích.

Vynikající výsledky zkoušek (tisíce simulovaných pokusů o narušení zóny) – více než 99% detekce při minimálním počtu falešných poplachů – maximálně jeden za 24 hodin (pozitivní i negativní záchyt) (Všechny údaje lze doložit oficiálními záznamy IDF, pořízenými při zkouškách na 10 000 pokusech o narušení sledovaného prostoru, prováděných v období sedmi let). 

­
­
 • Extrémně nízký počet falešných poplachů (1 za 24h)
 • 100% detekce
 • Detekční rozsah nejdelší na světě – až 1 000 metrů v závislosti na podmínkách
 • Lidské cíle zjistí až do vzdálenosti 1,5 km
 • Rozlišuje mezi lidmi a zvířaty
 • Filtruje pohyby vegetaceSpolehlivá detekce díky obrazovému a zvukovému signálu a zaměření místa
 • Zvláštní režimy detekce – shromáždění osob, zastavená auta, odložené předměty, kouř atd.
 • Více cílů v různých režimech detekce na jedné obrazovceSystém nic nevyzařuje – nelze jej zaměřitNepřetržitý provoz
 • Plně automatický provoz nevyžadující obsluhu
 • Vynikající výkon ve všech povětrnostních podmínkách včetně extrémních teplot od -40C° do +60C°
 • Automatické upozornění na detekci cíle obrazovým a zvukovým signálem
 • Uživatelem nastavené filtryNízká spotřeba energie
 • Elektronický šum omezený používáním 2 kamer
 • Nákladová efektivita – nízká spotřeba, jednoduchá instalace a údržba
 • Snadná montáž a jednoduchý provoz
 • Snadná integrace s dalšími systémy (včetně vojenských)
 • Zaručená doba provozu 56 000 hodin

 

Magna aplikace

­
­
 • Ochrana a zajištění hranic
 • Perimetrová ochrana citlivých civilních cílů
 • Detekce dronů 
 • Detekce střel
 • Detekce cizích předmětů a suti
 • Prevence srážky letadel
 • Sledování vozidel
 • Strategická zařízení (letiště, elektrárny)
 • Citlivé cíle
 • Dočasné zajištění (přechodná stanoviště, VIP letadla)
 • Kontrola a řízení provozu (několik aplikací)

 

Systém perimetrové ochrany BSP se používá u citlivých civilních objektů typu letišť, přístavů, jaderných elektráren, důležité infrastruktury, plynových a ropných zařízení apod. Území nelze kompletně pokrýt radary, ale lze je dobře chránit s pomocí MAGNA BSP systému.

Magna detekce dronů

Systém Magna nabízí vynikající parametry detekce civilních i vojenských dronů.

­
­
 • Easy operation - Plug Play
 • Snadná montáž a jednoduchý provoz - Plug Play
 • Termovizní kamery
 • Duální kamery - stereoskopický pohled
 • Pevná kamera - kontinuální detekce
 • Automatická detekce v reálném čase
 • Okamžitou detekci parametrů (vzdálenost, velikost, výšku, rychlost)
 • Pevná nebo plovoucí konstrukce (stativ)
 • Externí zařízení - automatický provoz a řízení (Jamming, Tracking)
 • 100% detekce
 • Extrémně nízký počet falešných poplachů (1 za 24 hodin)
 • Detekční rozsah: 5 až 500 m
 • Detekční výška: 0 až 200 m
 • Detekční úhel: 18⁰ až 360⁰ (kroky po 18⁰)
 • Nepřetržitý provoz
 • Automatická detekce a rozeznání cíle (< 0,5 sek)
 • Neomezené možnosti detekce cílů
 • Detekce malých dronů (20x20x20 cm)
 • Odfiltrování pohybu ptáků
 • Zachycení dronů letících níže než 10 m
 • Záchyt UAV na 750 m
 • Odrušení pozadí (budovy)
 • Detekce při nízkém kontrastu (mraky)
 • Automatický poplach (video, audio, parametry, SMS, suchý kontakt)
 • Nízká energetická náročnost

 

Systém Magna funguje v reálném čase

Vynikající výsledky zkoušek (tisíce simulovaných pokusů o narušení zóny) – více než 99% detekce při minimálním počtu falešných poplachů – maximálně jeden za 24 hodin (pozitivní i negativní záchyt).

military1 1

Díky svým pozoruhodným výsledkům byl systém MAGNA schválen izraelským ministerstvem obrany (IDF) pro účely ochrany státních hranic. Během 7 let vývoje izraelská armáda tento systém testovala na více než 10 000 pokusech o narušení hranic v rámci různých provozních scénářů, v kombinaci s různorodými terénními a povětrnostními podmínkami, včetně extrémních (mlha, písečná bouře apod.) - systém se vždy osvědčil.

(Všechny údaje lze doložit oficiálními záznamy IDF, pořízenými při zkouškách na 10 000 pokusech o narušení sledovaného prostoru, prováděných v období sedmi let.) Izraelský stát v současné době provozuje systémy MAGNA na všech svých pozemních i námořních hranicích.

Kontakt

Pokud máte zájem o informace a prezentační materiály, prosím kontaktujte nás.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás prosím na adrese info@uniarc.eu

 

magna bottom

­